OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

AUDYTY

INSTRUKCJE BHP I P.POŻ.

SZKOLENIA

ANALIZA STANU BHP

NADZOROWANIE PRZEDSIĘBIORSTW

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE

OUTSORCING BHP

O NASZEJ FIRMIE

 

Optimus BHP- powstanie firmy nastąpiło w 2015 roku, zajmowaliśmy się wtedy tylko nieruchomościami dzisiaj zajmujemy się również usługami Bhp i p.poż. Zajmujemy się kompleksowo nadzorowaniem przedsiębiorstw zgodnie z Polskimi wymogami, wykonujemy zewnętrzne usługi Bhp dla przedsiębiorców którzy nie mają służby Bhp na terenie swojego zakładu pracy, wykonujemy analizy BHP, audyty BHP, prowadzimy postępowanie powypadkowe, wykonujemy instrukcje obsługi, dokonujemy oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy, wykonujemy pełne doradztwo BHP oraz prowadzimy szkolenia.

Piotr Smętek specjalistads. BHP,ukończył studia inżynierskie w specjalności BHP na AWSB w Dąbrowie Górniczej, ukończył studia podyplomowe w specjalności BHP na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, oraz studia magisterskie w kierunku transport na AWSB w Dąbrowie Górniczej, oraz ukończył liczne kursy z dziedziny I pomocy,prowadzenia szkoleń oraz wykładów, przeprowadzania audytów, projektowania ergonomicznych stanowisk pracy oraz opracowania karty oceny ryzyka zawodowego wraz z instrukcjami stanowiskowymi oraz wiele innych szkoleń.

 

 

i

OFERUJEMY USŁUGI Z ZAKRESU BHP I PPOŻ.

Zakres usług BHP:

 • szkolenia BHP i P.poż wstępne i okresowe pracowników
 • ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • stały nadzór nad zakładem pracy w ramach zadań służb BHP,
 • szkolenia z zakresu PIERWSZEJ POMOCY,
 • analiza stanu BHP
 • instrukcje BHP
 • przygotowanie dokumentacji BHP pod audyt ISO.
 
 

 

Zakres usług PPOŻ:

 • oznakowanie budynków, zakładów pracy, firm znakami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami
 • wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy
 • wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z wymogami prawa
 • szkolenia z ochrony przeciwpożarowej i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego
 • Szkolenia BHP, P.poż i I pomocy przedlekarskiej prowadzone są na terenie zleceniodawcy z wykorzystaniem:
 • prezentacji multimedialnych,
 • gaśnic ,
 • fantomów,
 • innych materiałów dydaktycznych.

 

FAQ

 

 • Jak często trzeba przeprowadzać szkolenia BHP?

  Pierwsze szkolenie BHP pracownik odbywa przed rozpoczęciem pracy, czyli zanim podejmie swoje obowiązki służbowe musi przejść szkolenie wstępne z zakresu BHP i P.poż.

  Następny termin uzależniony jest od stanowiska jakie pracownik zajmuje. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach:

  Administracyjno – biurowych i robotniczych pierwsze szkolenie okresowe z zakresu BHP powinno odbyć się do roku od pierwszego szkolenia.

  Pracodawców i osób kierujących pracownikami ten okres wynosi pół roku.

  Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – co 3 lata, a jeżeli wykonują prace szczególnie niebezpieczne (wykaz prac w ogólnych przepisach BHP) co 1 rok

  Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno – biurowych – co 6 lat

  Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami – co 5 lat

  Firma OPTIMUS-BHP prowadzi szkolenia BHP, P.poż oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej.

   

 • Kto musi przeprowadzać szkolenia ?

  Szkolenie BHP okresowe musi spełniać szereg wymogów określonych w przepisach w sprawie szkoleń z zakresu BHP. Pracodawca może być organizatorem szkolenia i zapewnia odpowiedni poziom szkolenia wynajmując wykładowców legitymujących się wiedzą i kompetencjami w tym zakresie.

   

 • Kto może świadczyć usługi BHP?

  Kodeks Pracy mówi, że aby świadczyć usługi z zakresu BHP trzeba posiadać tytuł specjalisty ds. BHP. Tytuł ten można otrzymać po skończeniu studiów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legitymować się rocznym stażem w służbie BHP. Firma OPTIMUS-BHP świadczy kompleksowe usługi BHP i P.poż na terenie województwa małopolskiego i śląskiego. Nasi współpracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie niezbędnym do obsługi zakładów pracy w zakresie BHP i P.poż.

   

 • Jestem pracodawcą, zatrudniam dwie osoby. Czy muszę dokonać oceny ryzyka zawodowego?

  Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy każdy pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe występujące na stanowisku pracy. Nie jest zatem powiedziane od ilu pracowników zatrudnionych ten obowiązek wynika. Zatrudniając nawet jednego pracownika pracodawca ma obowiązek ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe. Firma OPTIMUS-BHP na zlecenie zakładu pracy przeprowadzi ocenę ryzyka zawodowego, opracuje dokumentację przydatną również dla firm ubiegających się o certyfikację ISO.

   

 • Kto przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego?

  Przepisy nie precyzują jednoznacznie osób, które mają przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Kodeks Pracy nakłada ten obowiązek na pracodawcę. To pracodawca, jeżeli nie jest w stanie tego zrobić może zlecić wykonanie takiej oceny zewnętrznej firmie zajmującej się usługami BHP. Do oceny ryzyka zawodowego można powołać lekarza sprawującego profilaktyczna opiekę lekarska nad zakładem pracy, specjalistów z różnych dziedzin, przedstawicieli pracowników oraz innych kompetentnych osób. Firma OPTIMUS-BHP na zlecenie zakładu pracy przeprowadzi ocenę ryzyka zawodowego, opracuje dokumentację przydatną również dla firm ubiegających się o certyfikację ISO.

   

 • Postępowanie powypadkowe, od czego zacząć?

  W pierwszej kolejności należy pomóc poszkodowanemu, zabezpieczyć miejsce wypadku i powołać zespół powypadkowy. Wypadki ciężkie, śmiertelne i zbiorowe należy dodatkowo zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy, powiadomić prokuraturę a w przypadku zatruć dodatkowo Państwową Inspekcję Sanitarną. W skład zespołu powypadkowego wchodzi specjalista ds. BHP i wyznaczony pracownik posiadający aktualne szkolenie z zakresu BHP.

  Jeżeli w zakładzie pracy nie ma specjalisty ds. BHP można wynająć zewnętrznego specjalistę do zespołu powypadkowego. Zespół powypadkowy ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy. Firma OPTIMUS-BHP zajmie się kompleksowo wykonanie odpowiednie dokumentacji powypadkowej.

   

 • Czy trzeba szkolić pracowników z zakresu pierwszej pomocy?

  Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Pracy z dnia 19 stycznia 2009 r. pracodawca ma obowiązek wyznaczyć osoby do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Przepisy nie precyzują ilości osób przeszkolonych, musi to ustalić pracodawca w zależności od zagrożeń występujących w zakładzie pracy, ilości wypadków przy pracy, procesów technologicznych, ilości osób zatrudnionych itp. Wykaz osób przeszkolonych powinien znajdować się w widocznym miejscu najlepiej przy apteczce. Firma OPTIMUS-BHP prowadzi szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

   

 • Czy trzeba szkolić pracowników z zakresu ochrony p.poż?

  Podobnie jak szkolenie z zakresu pierwszej pomocy tak szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej należą do obowiązków pracodawcy. Należy wyznaczyć pracowników do przeszkolenia i umieścić wykaz pracowników z imienia i nazwiska, numerem telefonu i miejscem pracy w widocznym miejscu. Firma OPTIMUS-BHP prowadzi szkolenia P.poż dla wszystkich grup pracowniczym przez co pomaga zrealizować obowiązki pracodawcy.

   

Optimus-BHP

mgr.inż.Piotr Smętek

 

ul. Generała Maczka 17,

32-600 Harmęże.

 

Dziękujemy ! e-mail został przesłany.
Imię, Nazwisko
Twój e-mail
Telefon
Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez () w celu prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną. Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili.

Przepisz nazwę z obrazka

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.